Kombinovani aparati

Prezentacija o kombinovanim aparatima odgovara nastavnoj jedinici „Elektrotehnički aparati i uređaji u domaćinstvu“, koja se obrađuje u 8.razredu. Može da posluži kao dodatak predavanju ili da se iskoristi za izradu nove prezentacije.

Advertisements

Slike sa takmičenja- radovi

Slike koje sam ovde postavila su slike sa takmičenja predhodnih godina, na kojima sam učestvovala sa  učenicima.

2012-03-15-032

reciklažna traka za razdvajanje materijala

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

lift na solarni pogon

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

jedriličarski centar sa solarnim panelima i vetroelektranom

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

energetski efikasna kuća

Test 1

     Test-6.razred                                      teh. crtanje u građevinarstvu, građevinski materijali, energetika

Ime i prezime_____________________________________                                    Broj poena_______

Razred i odeljenje_______                                                                                        Ocena______

1. Dopuni rečenice:

a) Plan kojim se predviđa gde i kakve građevine treba podići naziva se ___________________________________________________________________________________________ .

b)  Kotiranje u građevinarstvu razlikuje se po tome što se mere izražavaju u

______________________ i po tome što se kotna linija završava _____________________.

2. Nacrtaj simbole jednokrilnih vrata i jednokrilnog prozora

                                                    

 

3. Napiši šta znaš o kamenu ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. Šta spada u keramičke proizvode, kada je građevinarstvo u pitanju ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

5.Objasni kako se dobija beton ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

7. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora : 

Kreč se dobija pečenjem 

a) sadre                       b) laporca                        c) granita                       d) krečnjaka

8. Koje površine pri gardnji objekta treba izolovati ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Test 1

Test-5.razred                                                                                                                   materijali i tehnologije

Ime i prezime  _____________________________________                                               Broj poena    ___________

Razred i odeljeje  _______                                                                                                                Ocena  ________

 

1. Dopuni rečenice:

a) Tehnički materijali koji se koriste za dobijanje novih proizvoda, dele se na ________________ i _________________________.

 b) Posle sečenja u šumi, sa drveta se skidaju_________________________________ i deblo se transportuje do ___________________ gde se seče i čuva.

 2. Zaokruži prirodne materijale:

a)  beton           b)  drvo           c)  kamen      d) kreč      e)  plastične mase     f) lan

 3. Nabroj poluproizvode od drveta:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

4. Šta je iverica ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

 5. Od kojih vlakana se dobija tekstil i kako se naziva postupak dobijanja tekstila ?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

6.  Od kojih sirovina se dobijaju plastične mase  ?

_________________________________________________________________________________.

 7. Objasni postupak dobijanja hartije.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________